Ja pse zekati yt shkoi huq

Një nga nxënësit i cili merrej me tregti e pyeti një herë Ebu Abbas Nihavend-in rreth dhënies së zekatit. – Ebu Abbas Nihavedi iu përgjigj: “Jepja atij që të thotë zemra!” Me tu larguar nga mësuesi, nxënësi takoi në rrugë një lypsar të verbër. Meqë i erdhi keq për gjendjen e tij, nxori nga xhepi një qese me florinj dhe ia dha si zekat. Lypësi i verbër, pasi kontrolloi mirë qesen dhe u bind se ajo është plot e përplot, u largua gjithë gëzim. Të nesërmen, nxënësi kaloi në të…

Read More