Gjermania hedh 11 milion ton ushqim në vit

Autor: Skender Mustafi Gjermania  së fundi shihet si shtet i cili gjendet në një situatë të pa lakmueshme ekonomike, së paku sa i përket standardit të popullsisë së vendit. Megjithatë një fakt i vetëm i lidhur me ushqimin flet ndryshe. Ky shtet çdo vit hedh mbi 11 milion ton me vlerë prej rreth 25 miliardë €uro[1]. Gjermania ka 80’996’685 banorë[2] nga të cilët 62’740’032 janë moshës mbi 18 dhe të punësuar. Secili nga këta persona hedh mesatarisht rreth 175 kilogram ushqim në vit që do të thotë 480 gram në ditë. Duke…

Read More

Banka e Shqipërisë

body { background: #f8f8f8; font-family: 'PT Sans', Helvetica, Arial, sans-serif; text-align: center; color: #fff; } Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë përfaqëson Shtetin Shqiptar në të gjitha marrëdhëniet dhe veprimtaritë bankare me shtetet, me bankat dhe me institucionet e huaja. Në këtë funksion, nëpërmjet llogarive të Qeverisë, Banka e Shqipërisë shërben si ndërmjetës për lëvrimin e financimeve të huaja dhe për pagimin e borxheve të maturuara. Si pjesë e këtij shërbimi, Banka e Shqipërisë shet dhe shlyen, për llogari të Qeverisë, letra me vlerë të saj (që aktualisht janë vetëm… Read More