Dizajnimi i Propozimit të Vlerës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Autor: Skender Mustafi Shkarko/Lexo përmbledhjen e shkurtër: “Dizajnimi i Propozimit të Vlerës” (Value Proposition Design) nga Osterwalder & Co., një libër i cili në mënyrë ilustrative dhe me shembuj konkret flet mbi mënyrën më të lehtë të analizës së vlerës e cila u dedikohet konsumatorëve nga ana e ndërmarrjeve, përkundër disa pikave që i shoh si kritike dhe në aspekt profesional të pa pranueshme, duket të jetë një libër me vlerë për tu lexuar. Nuk është me rëndësi nëse jeni marrë me modele dhe korniza të ndryshme të propozimit të…

Lexo më shumë