IndexSearch.exe

Procesi në kompjuter është i njohur si PaperPort IndexSearch ose PaperPort dhe i takon softuerit PaperPort, Nuance PaperPort ose ScanSoft PaperPort të prodhuar nga Nuance Communications (www.nuance.com) ose ScanSoft (www.scansoft.com). IndexSearch.exe  nuk është thelbësore për Windows dhe shpesh herë shkakton probleme. Skedarin IndexSearch.exe mund të e gjeni tek “C:\Program Files (x86)” (shembull C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\ ose tek C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\). Ky softuer ka një dritare të dukshme në Windows dhe starton me startimin e Windows-it (shih çleësin e regjistrit: MACHINE\Run). Meqë nuk është skedarë thelbësorë i Windows-it mund të e…

Read More

Tetë lloje të videove reklamuese dhe zhvillimi i motivit përkatës

Autor: Skender MustafiBsc: BA & MSc. BIS Videot reklamuese dhe llojet e tyre mund të përmblidhen nëpër grupe të ndryshme, varësisht mënyrës dhe faktorëve të grupimit. Në këtë shkrim kemi përmbledhur llojet më të rëndësishme të videove reklamuese sipas perspektivës së ndërmarrjes. Për bazë është marrë motivi i ndërmarrjes dhe synimi i përcaktuar. Në përgjithësi, promocioni, si pjesë e marketingut, shfrytëzohet për t’i bërë me dije konsumatorit se ndërmarrje dhe ofertat e saja janë gjithashtu në treg. Madje, tendenca është gjithashtu të jepet një mesazh edhe me i fortë, ku…

Read More