Kopjimi i dosjeve pa dokumente

Autor: Skender MustafiMSc. Business Information SystemsBSc. Business Administration Organizimi i dosjeve është një sfidë vërtetë e madhe. Ata të cilët kanë një kompjuter personal për një kohë të gjatë dhe merren me punime të ndryshme e kuptojnë për çka është fjala. 50% e dokumenteve gjenden diku ku nuk i duam. Disa dokumente janë më shumë se një herë në kompjuter. Disa dokumente kanë më shumë se një version nga të cilët një na duhet, por të tjerët nuk duam të i grisim. Huuuh!!!!! Nëse fillojmë të bëjmë një strukturë të…

Read More