60 sekonda aventurë në ekonomi (video, anglisht)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

 

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment