8 alternative FALAS për MS Publisher

Përgatiti: Skender Mustafi

Për ata që nuk kanë përvojë të mëparshme MS publisher është softuer i cili mundëson përgatitjen e materialeve për shtyp si fletushkat, kartolinat, kalendarët e të tjerë. Në këtë artikull kemi mbledhur softuerët të cilët mund të shfrytëzohen për të realizuar veprimet e aktivitetet e ngjashme të cilat mundëson MS Publisher, e që këto softuerë janë falas.

pageplus

  1. Serif PagePlus Starter Edition
  2. Scribus
  3. Apache OpenOffice
  4. Passepartout
  5. SpringPublisher
  6. Inskape
  7. Laidout

 

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Leave a Comment