Bitdefender

Bitdefender është një nga antiviruset më të mirë falas i përdorur nga miliona përdorues. Mbron nga viruset dhe sulmet tjera të ngjashme si dhe dokumentet nga sulmet e ndryshme përmes postës elektronike etj.
BitDefender Edicioni Falas përdorë skenime nga “ICSA Labs” njëjtë sikur produktet tjera BitDefender duke mundësuar mbrojtjen mbrojtjen bazë nga virusët, funksion falas. Programi realizon detektimin e drejtpërdrejtë të viruseve që përdoret në mbrojtjen e sistemit.

Karakteristikat
* Skenimi dhe largimi i viruseve.
* Skenimi i drejtpërdrejtë.
* Skenim i menjëhershëm – vetëm më shtypije në të djathtë të miut.
* Pamje me fytyra të ndryshueshme – mund të dizajnoni pamje sipas dëshirës suaj ose të i përdorni ato të përgatitura nga të tjerët.
* Karantina – duke i futur skedat e izoluara në karantinë, zvogëlohet rreziku për të qenë të infektuar. Gjithashtu këto skeda mund të i dërgoni për analiza tek BitDefender Labs.
* Raporte – gjatë lëshimit të funksionit të skenimit mund të kërkoni që në fund të krijohen raport rreth të dhënave të analizuara gjatë skenimit.

Info
Emri: BitDefende
Madhësia: 21.08mb
Çmimi: Falas
Autor: BitDefender

SHKARKO PROGRAMIN

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

One thought on “Bitdefender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *