Deklarata e Pavarësisë së Kosovës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

dokument

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment