delja e qethur

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Një dele që u qeth pa mjeshtëri, u tha atyre që u qethën:
– Në qoftë se kërkoni lesh, më qethni më shumë, por në qoftë se dëshironi mish, atëherë më vritni menjëherë dhe mos më mundoni më.

 

Përrallëza flet mbi ata të cilët u hynë punëve që nuk i dinë.

Referenca

– Ezopi (1989), Përrallëza, Nasha Kniga, Lekturë për shkollat fillore në rs të maqedonisë sipas planit dhe programit arsimor. ISBN 86-369-0018-2

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment