Dizejni i njësisë përpunuese qendrore (CPU)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/Dizajni-i-nj%C3%ABsis%C3%AB-p%C3%ABrpunuese-qendrore-CPU.pdf

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment