Fjalor i Informatikës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Ky publikim përmbanë një listë të termeve dhe shkurtesave të informatikës me përkthime dhe përshkrime në shqip. Lista është publikuar në internet nga Shkumbim Jakupi.

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment