Integrimet Evropiane

2

Shkarko punimin në PDF format.

Hyrje

Meqenëse shumë flitet për Integrimin në Unionin Europian, dhe dita ditës kjo bëhet temë më e nxehtë nëpër debatet politike, dhe një prej synimeve të të gjitha shteteve Evropiane, në këtë punim do të mundohemi që sadopak të stujojmë këtë temë.
Të jesh i integruar në evropë është në radhë të parë privilegj e jo detyrim, dhe është preokupim me reforma në të gjitha sferat e jetës shoqërore.
Shoqërite njerëzore moderne, të organizuara në demokraci pluraliste dhe në shtete të së drejtës, punojnë për të përmirësuar të sotmen dhe për të përgatitur zhvillimet e të ardhshmes.
Permasat kryesore të këtij procesi tërësor janë demokracia dhe prosperiteti ekonomik, sigurimi i brendshëm dhe i jashtëm, kontributi për paqen në shkallë të gjërë, emancipimi i gjithanshëm i individit dhe i shoqërisë.

Në këtë hapësirë shtohen si të drejtat dhe liritë e njeriut e të minoriteteve ashtu edhe mundësitë për respektimin e tyre.
Në këtë punim mbi Integrimin Evropian do të merremi me institucionin, që i ka vënë qëllim vetes “të arrijë një bashkim gjithnjë e më të ngushtë të popujve të Evropës”. Këtu do të trajtohen para së gjithash çështje mbi nocionin e Integrimit Evropian, historikun dhe zhvillimin e Integrimit Evropian, si dhe motivet e shteteve për tu integruar në këtë Institucion.

Univerziteti i Evropes Juglindore – Shkup
Fakulteti i Administratës Publike
Lënda: Studime Evropiane
Tema : “ Integrimet Evropiane “
Punoi: Isa Avdullau

Përmbajtja
Hyrje …………………………………………………………………………………….. 3
Përkufizimi i nocionit “Integrime Evropiane” ……………………………………….. 4
Analizë e proceseve të Integrimit Evropian
– Faza e parë …………………………………………………………………………… 5
Nga fundi i Luftës së ӀӀ Botërore deri në KEQÇ ……………………………………. 5
Nga KEQÇ deri në themelimin e KKE ………………………………………………. 7
Nga KEE deri në themelimin e BE …………………………………………………… 8
– Faza e Dytë ……………………………………………………………………………. 10
Nga Traktati i Mastrihit – Traktatin e Amsterdamit …………………………………. 10
Traktati i Nisës ………………………………………………………………………….. 10
Nga Konventa deri në ratifikimit të Kushtetutës ……………………………………. 11
Përfundim ……………………………………………………………………………….. 13

Komentet nga Facebook:

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakSi të shkruaj një letër motivimi?
Artikulli tjetërObjects First with Java – Ushtrimi 1.1.
Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

2 Komentet

  1. me fal pse nuk hapet komplet punimi seminarik , apo ndoshta nuk e keni publikuar te teren, sepse me duhet ti marr disa shenime qe une ta krijoj nje Punim Seminarik .nese ka mundesi
    Ju faleminderit per mirkuptim

  2. Punimin mund te e shkarkoni siper (ana e djathte siper kliko ku shkruan “Shkarko punimin në PDF format.” ), eshte ne PDF format.

PËRGJIGJU