Gjykime

Foto e punuar nga Tetova City, faqe në Facebook.com.

Lexo më shumë

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Partnerët Kyç

Autor: Skender Mustafi Identifikimi i partnerëve kyç gjatë analizës dhe zhvillimit të modelit të ri ose/dhe zgjerimit/përmirësimit të modelit ekzistues të biznesit është veprim kyç i cili ndikon në implementimin e suksesshëm të modelit të biznesit. Në këtë mënyrë nga kjo pikëpamje kompania studion rrjetin e furnizuesve dhe partnerëve të cilët bëjnë që modeli i biznesit të jetë i suksesshëm. Bizneset në ditët e sodit nxisin partneritetet e shumta shtytur nga nevoja dhe kushtet e ndryshme. Në këtë aspekt, duke analizuar kanalet e komunikimit, shpërndarjes dhe shitjes, burimet kyçe, si dhe aktivitetet kyçe mund të…

Lexo më shumë

The benefits of social commerce for suppliers and customers

Autor: Skender Mustafi 1. Introduction There are 1.97 billion internet users, all over the world, which are reaching world internet usage penetration of 28.7% (International Telecommunication Union 2010). Overall internet usage is rapidly increasing. With this rapid growth of internet usage is also growing the trust of people to do business online.  Just in Europe in 2010 comparing with 2009 online sales has increased 19.6% which makes 5.5% of all retail business (Center For Retail Research 2010). Those sales are increasing as a result of increased customers’ trust which has…

Lexo më shumë

Qualitative Analysis Report: Business Sector Books and CD’s

Autorë: Skender Mustafi Lionel Jost Tuan Nguyen 1. Introduction Those last years, the use of online shops is increasing rapidly overall in the world. According to Forrester Research, which study was published in 8th march 2010, in United States online retail sales could reach $248.7 billion by 2014, growing 60 percent from 2009. Online book and CD selling is representing a major part of the success of e-commerce. The business sector is dominated by few companies, which became global players in a very short time period. While the prices and…

Lexo më shumë

Success Factors for Process Management and Process Improvement

Autor: Skender Mustafi Abstract The aim of this paper is to elaborate the most important critical factors which have impact over the successful Business Process Management (BPM) and business process improvement. Therefore as bases for analyzing the problem has been taken the estimations of different authors and a practical example form selected international producer. Different authors have represented different kind of critical success factors depending on the point of view and the importance they estimate. The factors shown in this short paper show that in order to be able to…

Lexo më shumë

Application: Capacitated Plant Location Problem

Autorë: Skender Mustafi Mussie Mekonnen Abstract This paper explores and defines the classic Capacitated Plant Location Problem (CPLP). The basic problems are defined in details. The main problems of selecting a plant and the assignment of clients to plants are address. Many researchers have used different methods to develop algorithms which try to solve CPLP as good as possible regardless of the complexity of the given real problem. From all shortly explained algorithms, just one Tabu search algorithms is represented and explained. I. INTRODUCTION The Capacitated Plant Location Problem (CPLP) is computational optimization problem and it is one…

Lexo më shumë