Imam Ebu Hanife dhe humbësi i thesarit

Transmetohet se një njeri, në një natë, u nis për te Ebu Hanife dhe pasi iu drejtua, i tha: “O Imam, ka kohë që kam groposur thesarin diku, por që assesi të më bie ndërmend vendi se ku! A do të më ndihmoje në zgjidhjen e këtij problemi?” Ebu Hanife ia ktheu: “Kjo s’është punë e fekihut (juristit) që t’ua zgjidh problemin në këtë rast. Mirëpo, pasi u mendua një çik, tha: “Shko në shtëpi dhe fillo të falesh, por pa ndërprerje, deri në mëngjes, dhe kështu, me siguri, do…

Read More

Xhafer Sadiku dhe sprova

Stërnipi i Profetit Muhammed s.a.v.s. Xhafer Sadiku r.a., emri i vërtetë i të cilit ka qenë Muhammed ibn Ali ibn Husejn r.a., e kishin quajtur “Bakir” – që do të thotë “I pastër” (qelibar). E thërrisnin dhe “Bakir el-Ulum” që do të thotë “Njeri që di dituritë e pastra.” Një i krishterë, e ndryshonte me dashakeqje fjalën “Bakir” në “bekare” – me kuptimin “lopë” dhe e thërriste Xhafer Sadikun r.a. “Ente bekare” – “Ti je lopë.” Xhafer Sadiku r.a., pa u mërzitur dhe pa dhënë asnjë shenjë inati, iu përgjigj…

Read More

Martesa me dije

Nxënësi i imam Samarkandiut, Ebubekir el-Kasani, i cili i kishte tërhequr vëmendjen shpesh me zellin dhe devotshmërinë e tij, një ditë kërkoi dorën e Fatimes, vazjës së hoxhës. Përgjigjja e hoxhës ndaj kërkesës së nxënësit të tij të tërheq vëmendjen: “Duhet të jesh i përafërt në dije me vajzën time, nëse ke menduar të kërkosh dorën e saj dhe këtë unë nuk mund ta di…” Kjo i erdhi rënd Kasanit, i cili, pa  u vonuar, pyeti: “Zotëri, çfarë dëshironi të bëj për t’ju treguar nëse jam apo jo i denjë…

Read More

Iftari

Enes ibn Maliku kishte vite që shërbente në shtëpinë e Profetit të nderuar Muhammedit (paqja qoftë mbi të) Gjatë agjërimit, i gjithë iftari dhe syfyri i Muhammedit (paqja qoftë mbi të) ishte vetëm pak qumësht a sherbet dhe pak fruta. Një natë, si zakonisht, Enes ibn Maliku kishte përgatitur pak qumësht për iftarin e Profetit. Mirëpo Profeti nuk erdhi për iftar. U afrua gati mesi i natës dhe ai ende nuk po vinte në shtëpi. Atëherë, Enesi u bind që Profeti kishte pranuar ftesën e shokëve të tij për të…

Read More

Përgjigjet e shpejta të imam Shafiut

Një grup dijetarësh ishin xhelozë ndaj imam Shafiut. Menduan një ditë t’i bëjnë një kurth me disa pyetje në lëmin e fikut, madje në prezencë të emirëve dhe kalifit Er-Reshid. Pyetja e parë: – Çfarë mendimi ke nëse një njeri ka therur një dele në shtëpi, më pas ka dalë nga shtëpia për një nevojë dhe pasi është kthyer u ka thënë familjarëve: – Hani ju nga delja, kurse për mua është e ndaluar. – Ai u përgjigj: Ky njeri ka qenë idhujtar, e ka prerë delen në emër të…

Read More

Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufi

Një herë gjersa Ebu Jusufi, nxënësi Ebu Hanifes, ishte i sëmur, Ebu Hanifja duke u frikësuar se mos i ndodhte diçka, disa shokëve të tij u kishte thënë i brengosur: Nëse humbim këtë djalosh, vështir se mund ti gjendet shoku për dituri! Allahu xh.sh bëri që Ebu Jusufi të shërohej shpejt dhe duke e ditur se ç’kishte deklaruar mësuesi i tij për të, filloi të mburrej e të krenohej deri në at masë, saqë filloi të mos merrte pjesë në ligjëratat e mësuesit të vet, por organizoi vetë grupe (studimore)…

Read More