Evropa ka mbi 144 milion muslimanë

Përgatiti: Skender Mustafi Paraqitja e parë e  analizës: Shtator 2011 Titulli: Evropa ka mbi 137 milion muslimanë Përqindja në gjithë Evropën: 6% Për të realizuar një version të dytë të mbledhjes së të dhënave mbi këtë çështje më ka nxituar gjendja momentale në vendet tona ku shqiptarët muslimanë vihen nën presion psikik nga vetë shqiptarët jo mualimanë dhe të ashtuquajturit muslimanë liberal, madje edhe në formë verbale spastrohen duke u larguar në vende tjera joshqipëtare. Ajo që munda të vërejë nga të dhënat e mbledhura është se në Shqipëri nga 86% e të…

Read More

Vetdijësimi

 Autor: Faton Azizi Islami , simbolizon tërësi të rregullave multidimensionale. Duke rregulluar fillimisht raportin në mes Krijuesit dhe krijesës , raportin në mes ideores e shpirtërores me materialen, raportin në mes njeriut dhe natyrës, njeriut dhe shtazës, njeriut dhe bimës e duke përfunduar atje ku mendja nuk mund ta paramendoj e as që truri të mos mund të imagjinojë, në atë ku veshi nuk ka pasur nderin ta dëgjoj e as syri s’ka pasur privilegjin ta shohë. Erdhi për të na treguar që është këtu. Lindi atje ku edhe më…

Read More

Zekr : lexues Kur’ani edhe në shqip

Autor: Skender Mustafi Zekr është një projekt falas dhe me kod të hapur për programuesit e interesuar që të përmirësojnë ose shtojnë diçka në të. Programi në fjalë programohet dhe mirëmbahet nga programues si Mohsen Saboorian, Mohammad Derakhshani, Hamid Zarrabi-Zadeh, Ali Rastegar e të tjerë. Programi në fjalë lexon dhe shfleton Kur’anin në disa gjuhë, varësisht se cilën e përzgjidhni për të lexuar dhe shfletuar. I përshtatshëm është që nëse dëgjohet Kurani arabisht atëherë mund të përcillet tekstualisht në shqip meqë ajetet janë të paraqitura në atë formë që në…

Read More

Dëshmia e vetë të Dëshmuarit

Autor: Besnik Mustafi Dëshmia dëshmon për vetë dëshminë O ME I LARTI JE TI Se edhe jeta në tokë u krijua për të dëshmuarin I dëshmuar është ai që udhëheq universin nga lart e poshtë E njeriu është rrugëtar nëpër dëshminë e të lartë dëshmuarit nga poshtë lartë Që nuk e sheh me sy,por e ndjen pran shpirtit të tij, O I MADHËRUAR JE I VETMI TY E në dëshmi s’ka dyshim,sepse dyshimi s’ka vend strehim Se qiejt 7 nga poshtë e lart,afër e larg,rreth e përqark Për Allahun dëshmojnë…

Read More

Bindja e fëmijës

Një natë Ebu Jezid el-Bistami u ngrit të falë namaz nate, por papritmas e sheh të birin e tij pranë. Meqë djali i tij ishte i vogël, kurse nata e ftohtë dhe pagjumësia e vështirë, i tha: O bir, bjer flejë se nata është e gjatë! – Po ti pse u ngrite të falesh?, pyeti djali. – Bir, mua më duhet të ngrihem, ngase kështu ka urdhëruar Allahu xh.sh. – Kam mbajtur mend një ajet ku Allahu xh.sh., thotë: “Zoti yt e di se ti dhe një grup i atyre…

Read More