Vetdijësimi

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta  Autor: Faton Azizi Islami , simbolizon tërësi të rregullave multidimensionale. Duke rregulluar fillimisht raportin në mes Krijuesit dhe krijesës , raportin në mes ideores e shpirtërores me materialen, raportin në mes njeriut dhe natyrës, njeriut dhe shtazës, njeriut dhe bimës e duke përfunduar atje ku mendja nuk mund ta paramendoj e as që truri të mos mund të imagjinojë, në atë ku veshi nuk ka pasur nderin ta dëgjoj e as syri s’ka pasur privilegjin ta shohë. Erdhi për të na treguar që është këtu. Lindi atje ku edhe më…

Lexo më shumë

Zekr : lexues Kur’ani edhe në shqip

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Zekr është një projekt falas dhe me kod të hapur për programuesit e interesuar që të përmirësojnë ose shtojnë diçka në të. Programi në fjalë programohet dhe mirëmbahet nga programues si Mohsen Saboorian, Mohammad Derakhshani, Hamid Zarrabi-Zadeh, Ali Rastegar e të tjerë. Programi në fjalë lexon dhe shfleton Kur’anin në disa gjuhë, varësisht se cilën e përzgjidhni për të lexuar dhe shfletuar. I përshtatshëm është që nëse dëgjohet Kurani arabisht atëherë mund të përcillet tekstualisht në shqip meqë ajetet janë të paraqitura në atë formë që në…

Lexo më shumë

Dëshmia e vetë të Dëshmuarit

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Besnik Mustafi Dëshmia dëshmon për vetë dëshminë O ME I LARTI JE TI Se edhe jeta në tokë u krijua për të dëshmuarin I dëshmuar është ai që udhëheq universin nga lart e poshtë E njeriu është rrugëtar nëpër dëshminë e të lartë dëshmuarit nga poshtë lartë Që nuk e sheh me sy,por e ndjen pran shpirtit të tij, O I MADHËRUAR JE I VETMI TY E në dëshmi s’ka dyshim,sepse dyshimi s’ka vend strehim Se qiejt 7 nga poshtë e lart,afër e larg,rreth e përqark Për Allahun dëshmojnë…

Lexo më shumë

Bindja e fëmijës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Një natë Ebu Jezid el-Bistami u ngrit të falë namaz nate, por papritmas e sheh të birin e tij pranë. Meqë djali i tij ishte i vogël, kurse nata e ftohtë dhe pagjumësia e vështirë, i tha: O bir, bjer flejë se nata është e gjatë! – Po ti pse u ngrite të falesh?, pyeti djali. – Bir, mua më duhet të ngrihem, ngase kështu ka urdhëruar Allahu xh.sh. – Kam mbajtur mend një ajet ku Allahu xh.sh., thotë: “Zoti yt e di se ti dhe një grup i atyre…

Lexo më shumë

Ku janë muslimanët shqiptarë?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Reagim në formë komenti tek BreziiRi.com tema: Lidhja e duarve, nën kërthizë, është sunnet. Esselamu Alejkum, kerkoj ndjesë që nga tema e “duarve” po kaloj tek tema e komentimit të tyre. Diskutimi rreth çështjes së lidhjes së duarve nga ata që falin namazin e edhe më shumë nga ata që sapo kan filluar të falin namazin e edhe nga ata që nuk e falin fare namazin është bërë një “problem delikat”. Muslimanët shqiptarë sikur të merreshin me punë serioze dhe të rrespektonin hadithet e ajetet bazë që…

Lexo më shumë

Jezui: Mësuesi i Inspiruar (dosje)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Tradita islame tregon shumë tregime rreth Jezuit nga të cilat mund të nxjerrim mësime që mund t’i zbatojmë sot. Muslimanët dhe të krishterët gjithmonë kanë qenë të inspiruar dhe kanë mësuar mësime me vlerë nga mesazhi dhe mësimet e Jezuit. Pasi që Jezui është figurë e tillë ndikuese mes muslimanëve dhe të krishterëve, mesazhi i zij mund të jetë mjet shumë efektiv për miliona musliman dhe të krishterë në gjithë botën, për të ndërtuar ura mëshire, mirëkuptimi dhe të ndarjes së vlerave. Pra, le të shohim statutin e dyfishtë të…

Lexo më shumë