Realizimi i të kuptuarit [video]

Talenti dhe të kuptuarit gjithmonë janë treguar të pa mjaftuershme për të treguar njohuritë, për të bërë ndryshimin. Ky djalosh përmes realizimit të këtij projekti “të thjeshtë” shfaq njohuritë e tijë si në përpunim të materialeve për të formësuar një objek, por edhe njohuritë e tij mbi shfrytëzimin e ajrit për veprim. Vetëm përmes këtij angazhimi për të aplikuar njohuritë mund të kuptohen njohuritë e tij dhe asesi ndryshe. Kurse në aspekti personal, aplikimi i njohurive në projekte të caktuara ndikon në thellësimin, përmirësimin dhe shtimin e tyre sepse projektet…

Read More