MS Word shtesa dhe shabllone

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Fillimisht publikuar më 18 Shkurt 2011 Përmirësuar më 27 Korrik 2013 MS Word lehtëson përpunimin e dokumenteve për qëllime të ndryshme. Lehtësues është edhe fakti se shumë entuziastë profesionistë të drejtimeve të ndryshme kanë krijuar dhe shpërndajnë shabllone të gatshme të cilat drejtpërdrejtë ose me ndryshime të vogla mund të përdoren për qëllimet tona. Më poshtë do të radhisim disa faqe të cilat ofrojnë koleksion shtesash dhe shabllonesh falas.

Lexo më shumë

Microsoft Windows programe falas

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Së fundi freskuar më: 8 Maj, 2013 Publikuar më: 1 Maj, 2011 Më poshtë janë të përzgjedhura vetëm programet të cilat i ofron Microsoft Windows e që funksionojnë me sistemin operativ Windows 7. Nga lista e më poshtme nuk do të thotë se nuk mund të jetë ndonjë program funksional edhe me versionet tjera të Windows por që nuk është e siguritë. Vini Re: Programet në fjalë janë falas vetëm nëse versioni i Windows-it që ju keni në kompjuterin tuaj është legjitim, përndryshe Microsoft fillimisht kontrollon legjitimitetin…

Lexo më shumë

BPMN: Events (ngjarjet)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 4 minuta BPMN ngjarjet ose në origjinal “Events” shërbejnë për të shprehur “diç që ndodhë” gjatë një pjese të caktuar të një procesi ose nën-procesi, pra gjatë ekzekutimit të tij. Në këtë mënyrë paraqitja e ngjarjeve gjatë një procesi ndikon në rrjedhën e procesit. Sipas pozitës së paraqitjes së ngjarjeve, ekzistojnë tre lloj në realizimin e modeleve të BPMN diagrameve: Start Events (ngjarjet e fillimit) – këto ngjarje nisin procesin. End Events (ngjarjet përmbyllëse) – me këto ngjarje përmbyllen proceset. Intermediate Events (ngjarjet e mesme) – janë të gjitha ngjarjet që paraqiten…

Lexo më shumë

20 aplikacione për përpilimin e UML diagrameve

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi  Meqë është fjala për diagrame specifike, pra UML, dhe mendoj se ju tani e dini se për çfarë është fjala si dhe i dini rregullat e realizimit të UML diagrameve, nuk po bëj përshkrimin e aplikacioneve. AgroUML– softuer UMLet – softuer StarUML – softuer BOUML – softuer UML Graph – softuer Diagramly– online aplikacion pa nevojë për regjistrim Dia– softuer Diagram Designer– softuer gliffy – online aplikacion me regjistrim yED – softuer GoVisual – softuer ATL – softuer Violet UML Editor – softuer Astah Community – softuer Graphor – softuer Modelio – softuer Open…

Lexo më shumë

Problem me “drajverët”?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Autor: Skender Mustafi Versioni i parë i artikullit: 05. Nëntor 2011 Versioni i fundit i freskuar: 11 Korrik 2012 Fillimisht për ata që nuk e dinë, këta farë “drajverët” janë programe të vogla të cilat bëjnë të mundur që sistemi operativ p.sh. Windows të e njoh një shtesë elektronike ose ndonjë mjet elektronik. Pra, nëse keni ble një shtypës atëherë ju vije një CD dhe ju duhet të instaloni një program për operim me funksionet e shtypësit, por edhe një shtesë e instaloni që kompjuteri të e njohë at shtypës.…

Lexo më shumë

Si ti bëj dosjet të pa dukshme?!

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Si gjithmonë sistemi operativ Windows është përplot fshehtësi, truqe, të cilat mund të shfrytëzohen për veprime të llojllojta. Veprimi që do të sqaroj më poshtë nuk është i ri, por me mundësi për veprim edhe në versionet më të hershme të sistemit operativ Windows (pra më herët se Windows 8, e 7).

Lexo më shumë