Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Lexo më shumë

Open Street Map – Krijoni hartën tuaj (punim nga Besfort Guri)

Lexo më shumë

Analiza financiare e korporatës IBM për vitet 2006-2008

[embed width=”770″ height=”990″]http://llogaria.weebly.com/uploads/2/2/1/0/2210506/analiza_financiare_ibm.pdf[/embed] Lexo më shumë

Zhvillimi i Aftësive të OJF-ve – Menaxhimi i projektit nga Ermira Lubani

Lexo më shumë

The Relationship between Online and Offline Marketing – Skender Mustafi & All

[embed width=”770″ height=”990″]http://fjalaime.ch/wp-content/uploads/The-Relationship-between-Online-and-Offline-Marketing.pdf[/embed] Lexo më shumë

Ueb shërbimet, gjendja aktuale

Lexo më shumë