Google: Search and Advertising Service Provider

Authors: Skender Mustafi Lionel Jost Tuan Nguyen Introduction Google is the biggest online advertising company with its revenues about USD$23 billion in 2009 including pay-per-click (PPC) advertising and site-targeted advertising for text, banner, and rich-media ads (cf. Wikipedia contributors 2010). Providing a variety of useful and easy-to-use services, Google has achieved on one hand to attract many internet users and a huge potential audience for advertisement and on the other hand to provide tools for its customers for creating and monitoring the success of advertisement for its customers. The online advertising, in which Google…

Read More

Strategjia promocionale tek: Altria Groups Inc. & “Marlboro”

Qëllimi Çdo dit shohim në media elektronike e të shkruara publicitete të ndryshme, dëgjojmë fjalë të shumta për shumë produkte, përballemi me përshtypje të ndryshme për produkte të ndryshme, ndeshemi dhe me grupe të organizuara e të pa organizuara të shitjeve personale por asnjëherë në të vërtetë nuk ju thellohemi këtyre veprimeve edhe pse këto veprime janë kyçe ndonjëherë që ne të e njohim një produkt që na plotëson një nevoje të kamotshme, kyçe në bindjen tonë si dhe shpesh herë na përkujtojnë për gjërat (produktet & shërbimet) e harruara.…

Read More

Marketing analizë dhe praktikë

Autor: Skender Mustafi Ndonëse punimi është realizuar në vitin 2005 dhe shumë gjëra mund të ishin trajtuar ndryshe nga ajo që u trajtuan në atë kohë, mendoj se ky punim mund të ndihmoj nevojat e ndonjërit nga ju. Fjala është për një analizë të shkurtër të një kompanie me të dhëna burimore nga ajo si dhe konkluzionet e mia në atë kohë. Punimin mund të e shkarkoni si PDF. Më poshtë, pa pasur nevojë të e shkarkoni punimin “”, do të mund të e lexoni një pjesë nga hyrja. Unë nuk kam…

Read More

Përfitimet e furnizuesve dhe konsumatorëve nga tregtimi shoqëror

Shkarko projektin në PDF:  Projekti “Përfitimet e furnizuesve dhe konsumatorëve nga tregtimi shoqëror” është i realizuar në gjuhën angleze dhe pastaj është përkthyer dhe përshtatur në gjuhën shqipe. Realizimi i projektit është dashur të bëhet në aspekt shkencor duke studiuar temën dhe duke mbështetur atë me burime të sakta informatash. Projekti është i kufizuar në 7 000 shkronja dhe hapësira të zbrazëta, por duke mos përfshirë shtesat dhe referencat. Autor: Skender Mustafi Data: 16 Nëntor 2010 Mbikëqyrës: Prof. Dr. Uwe Leimstoll Moduli: Organizations, Technologies and E-Business Programi studimot: Master of…

Read More

Analiza e investimeve

Shkarko: Punimi u realizua në vitin 2004 Hyrje Dinamika e te jetuarit ne përgjithësi ka një ndikim shumë te madh edhe ne dinamiken e lëvizjes se jetës afariste. Gjitha këto lëvizje të shpejta dhe me dinamizëm të madh koh pas kohë përcillen me një rrezik të madh. Sidomos rrezikshmëria është shumë me e madhe në kushtet e ekonomisë së tregut në të cilin nuk ekziston mbrojtja nga shteti, por çdo kush duhet që me njohuritë e tij dhe me punë të pa lodheshme të bëjë menaxhimin e biznesit në rrugë…

Read More

Dizajnimi industrial i produktit

Shkarko punimin në “PDF” Shkruar në vitin 2003 Redaktuar më 21 Maj 2016 Rëndësinë e dizajnimit të produktit e kanë vërejtur  prodhuesit që në fillim të veprimtarisë së tyre në prodhimtarinë industriale. Duke pasur parasysh efektin tërheqës dhe atë të dallueshmërisë gjithmonë prodhuesit janë munduar që përmes logos së tyre të shprehin llojin e veprimtarisë dhe imazhin e tyre të plotë. Kështu kompanitë e mëdha botërore janë paraqitur që në fillim me vizon të qartë duke paraqitur njëkohësisht edhe produktin e tyre dhe dizajnin si pjesë shumë të rëndësishme të…

Read More