Leksikoni i Informatikës

Filtro: Shfaq të gjitha I
Kliko në cilindo term më poshtë për të parë përshkrimin.

I

ITIL
ITIL është shkurtesë për fjalët Information Technology Infrastructure Library që në shqip ka kuptimin Biblioteka e Infrastrukturës së Teknologjisë Informative. ITIL® është mbrojtur me të drejta autori nga Axelos Ltd..