Maskarenjtë (Ali Asllani)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Poezia: Maskarenjtë
Autor: Ali Asllani
Reciton: Reshat Arbana

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment