mbi jetë

mbi ty lule
me ty
dhe mbi ty asgjë

me ne frika e humbjes
mbi ne rreze
pa fund shushurima
vijnë sot nga të gjitha anët
vijnë shpejt
pas zërit
në greminën e jetës
për ty

një ditë të zhveshur
së bashku të zhveshur
do të shohim
përgjigje nën ne
dhe mbi rërë
mbi jetë

mbi jetë
me atë

© Skender Mustafi

Komentet nga Facebook:

Post Author: Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *