Menaxhimi i strategjive të marketingut

Pjesë nga vepra e shkruar nga Prof. Dr. Nail Reshidi, ligjërues në Universitetin e Prishtinës. Materiali është paraqitur për studentë në vitin 2012.

Libri referohet tek autorët:

  • Philip Kotler and Kevin keller : Marketing Managment , 20122.
  • J. Paul Peter, James H. Donnelly. Jr – Marketing Management, 20093.
  • Sammuel C. Certo – Modern Management, 20084.
  • Nail Reshidi – Bardhyl Ceku : Marketingu, 2006

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

One Thought to “Menaxhimi i strategjive të marketingut”

Leave a Comment