mesnata me hënën

mesnata vije dhe shtrihet mbi shtrat
si pëlhura e buzëve të njoma
të vashës lazdrake
hëna vije me fustan ngjyrë ari
me të vijnë mendimet
për qeshjen e ëmbël nën mynxyrë heshtjeje

mahniten yjet me faqet dhe skuqjen e vashës lazdrake
mahnitet nata
dhe hëna ngjyrë ari

i shtrirë mbi shtrat e thithi jetën

me çdo thithje ajri
më vije shpirti i ndjenjës për atë
dhe buzëqeshja më vije vetë
me qetësinë e mesnatës së ëmbël

ja po vije heshtja të e thithë qetësinë
dhe gjithçka hesht
erë meiti vije brenda
me ajrin e thithur

më qau syri i shfrenuar kah qielli
kur buzënjoma lazdrake
u bë nuse me lakuriqin
që ma përpiu ëndrrën e madhe
në mesnatë
në mesnatë me hënën

© Skender Mustafi

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *