molltari

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

mblodha lulet e jetës
në mëngjesin e ftohtë
dhe
i plogësht
u ngrita nga (z)varri në këmbë

eca
pa e ditur ku më shpie dita

bëra gjumë qetas
pa menduar ku më shtrin nata

sa i hutuar që jam tash
që e di sa qetë që rrjedhin ditët

tani që kam mbjell mollën
do t’i lë ditët të e bëjnë të veten

unë
dua ta ujis mollën
për të dalluar jetën nga vdekja

për t’i lagur buzët me lëng molle
buzë jetës

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment