në komë pas humbjes

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

të e urrejë veten nuk mundem
sepse jam unë vetë shpirti

të e urrejë atë që nuk e kam
nuk kam të drejtë
sepse nuk më ka mua

e urrejë këtë që e shkruaj
këtu që jam

deri në pafund të vuajtjes

 

Autor: Skender Mustafi

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment