.NET Framework – të gjitha versionet

Autor: Skender Mustafi
Për herë të parë publikuar më 13 Maj, 2011

.NET Framework është program i ofruar nga Microsoft për sistemin operativ Windows. Programe të ndryshme kanë nevojë për këtë program. Edhe pse ekzistojnë versione të reja të programit edhe tani mund të keni nevojë për versionet e vjetra shkaku i programeve që instaloni dhe nevoja e tyre për versionin e caktuar të .NET Framework. Më poshtë mund të gjeni listën e versioenve të .NET Framework si dhe lidhjet ku mund të instaloni versionin e caktuar.

VersioniShkarko
.NET Framework Redistributable 1.0.NET Framework Redistributable 1.0
.NET Framework 1.1.NET Framework 1.1
.NET Framework 2.0.NET Framework 2.0
.NET Framework 3.0.NET Framework 3.0
.NET Framework 3.5.NET Framework 3.5
.NET Framework 4.0.NET Framework 4.0
.NET Framework 4.5.NET Framework 4.5
.NET Framework 4.5.1.NET Framework 4.5.1
.NET Framework 4.5.2.NET Framework 4.5.2

Krahasimi i versioneve të .NET softuerëve

.NET versioni: 4.5.2 CLR versioni: 4 Karakteristikat:

 • API të ri për sisteme transaksionale dhe ASP.NET
 • Rritja e sistemit DPI në kontrollimin e formave të Windows-it
 • Përmirësim porofili
 • Përmirësimi i kyçjes në ETW
 • Më tepër (anglisht)…

✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: + 8.1+ 8+ 7+ Vista ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server: + 2012 R2+ 2012+ 2008 R2 SP1+ 2008 SP2 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: Shfrytëzon DWORD: 379893 (shih udhëzimet anglisht)   .NET versioni: 4.5.1 CLR versioni: 4 Karakteristikat:

 • Mbështetë aplikacionet e shitores së celularëve të Windows-it
 • .NET Amtare
 • Ridrejtim automatik për lidhje
 • Përmirësim i performancës dhe përmirësimit të gabimeve
 • Më tepër (anglisht)…

✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: ✓ 8.1+ 8+ 7+ Vista ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server: ✓ 2012 R2+ 2012+ 2008 R2 SP1+ 2008 SP2 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: Shfrytëzon DWORD: 378675 (Windows 8.1), 378758 (gjitha të tjerat) (shih udhëzimet anglisht)   .NET versioni: 4.5 CLR versioni: 4 Karakteristikat:

✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: ✓ 8+ 7+ Vista ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server: ✓ 2012+ 2008 R2 SP1+ 2008 SP2 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: Shfrytëzon DWORD: 378389 (shih udhëzimet anglisht)   .NET versioni: 4 CLR versioni: 4 Karakteristikat:

 • Bibliotekë e zgjeruar e klasave bazë
 • Zhvillim për shumë platforma me Portable Class Library
 • MEF, DLR, kontrata kodimi
 • Më tepër (anglisht)

✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: + 7+ Vista ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server+ 2008 R2 SP1+ 2008 SP2+ 2003 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: (shih udhëzimet anglisht)   .NET versioni: 3.5 CLR versioni: 2.0 Karakteristikat:

✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: ✓ 7✓ 8.1✓ 8+ Vista ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server:  ✓2008 R2 SP1+ 2012 R2+ 2012+ 2008 SP2 + 2003 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: shih udhëzimet anglisht   .NET versioni: 3.0 CLR versioni: 2.0 Karakteristikat: WPF, WCF, WF, CardSpace ✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: ✓ Vista ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server: ✓ 2008 R2 SP1✓ 2008 SP2*+ 2003 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: shih udhëzimet anglisht   .NET versioni: 2.0 CLR versioni: 2.0 Karakteristikat:

✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: – ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server: ✓ 2008 R2 SP1✓ 2008 SP2✓ 2003 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: shih udhëzimet anglisht   .NET versioni: 1.1 CLR versioni: 1.1 Karakteristikat:

✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: – ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server: ✓ 2003 Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: shih udhëzimet anglisht   .NET versioni: 1.0 CLR versioni: 1.0 Karakteristikat:  Versioni i parë i .NET Framework ✓ Përfshirë + mund të instalohetnë  Windows: – ✓ Përfshirë + mund të instalohet në Windows Server: – Për të gjetur versionin e instaluar të .NET: shih udhëzimet anglisht

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment