Nina-nina çunin-o

Nina-nina çunin-o
përgjum` pëllumin-o
përkun natë e përkun ditë,
që t`më rritesh çik nga i cikë

Të rrit nana ty asgan,
që ti ngjash stërgjyshve tanë,
të rrit nana trim me fletë,
që t`më japësh gëzim në jetë
nina nana çunin-o
merre gjumë pëllumbin-o

Ninull tiranase e vitit 1974

Po këto i keni lexuar?

Komentoni