Për pyetjet e pa zakonshme Wolfram|Alpha ka përgjigje interesante!!

Wolfram|Alpha është një bazë për logjikë informatike e cila gjeneron përgjigje duke përdorur logjikën e kombinimit të të dhënave mbështetur në një logjikë të caktuar. Sidoqoftë, përkundër të gjitha përpjekjeve që përgjigjet të jenë rezultat i kombinimeve të ndryshme, disa nga pyetjet kërkojnë përgjigje të thjeshta dhe të shkurta sepse ato janë të tilla dhe s’bëhen ndryshe.

Unë e shfrytëzoj bazën e kompjutimit logjik të ofruar nga Wolfram|Alpha, megjithatë në këtë artikull u kam sjellë përgjigjet e disa pyetjeve  “private” dhe “intime”.

1. Përshëndetje Wolfram|Alpha

2.  A jam i mençur?

3.  A je budalla?

4.  A je?

5. Sa vjeç je?

6.  Ku je ti?

7.  Ku është vetura ime?

8.  Kush je ti?

Komentet nga Facebook:

Skender Mustafi

Themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qendrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomsë me përqëndrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqëndrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *