Intervistë

Në këtë artikull po ju prezantojmë një përmbledhje përgjigjesh nga personalitete të ndryshme lidhur me një pyetje me peshë në jetën tonë. Pyetja: Përse e kaloi zogu i pulës rrugën. Përgjigjet ndërkombëtare: Fox Mulder: Ju e patë atë me sytë tuaj duke kaluar rrugën. Sa zogj duhet kaluar rrugën për të besuar ju atë? Put Buchanan: Që të vidhte punën e një amerikani punëtor dhe të ndershëm. Policia e L.A. (SHBA): Na lini vetëm 5 minuta me zogun dhe do ta gjejmë ne pse-në! Richard M. Nikson: Zogu nuk e…