10 mënyrat më të shpeshta të mashtrimeve në internet

Autor: Skender Mustafi Përmbajtja 1. Puno nga shtëpia 2. Keni fituar loto 3. Faqet e takimeve personale 4. Mashtrimi nigerian/419/Nevojitet ndihma juaj 5. Produkte mjekësore 6. Faqe të falsifikuara zyrtare 7. Softuerë me nën-softuerë 8. Mashtrimet në Facebook 9. Mashtrimet ne eBay 10. Nxitje të keqardhjes Interneti nuk është një foshnje të cilën ju mund të e ledhatoni si të doni, të e ushqeni si të doni, të i bërtisni si të doni dhe në fund të ndaheni i/e kënaqur si të doni. Interneti është një trung i madh manaferre,…

Thënie mbi internetin

Interneti po bëhet sheshi i qytetit për fshatin global të së nesërmes. (Bill Gates) Interneti është biblioteka më e madhe botërore. Është vetëm se, të gjitha librat janë në dysheme. (John Allen Paulos) Interneti është vetëm një botë që kalon rreth shënimeve në një klasë. (Jon Stewart) Në ditët e sodit çdonjëri që nuk din të flasë anglisht dhe nuk është i aftë të përdorë internetin konsiderohet i prapambetur. (Al-Waleed bin Talal) Interneti nuk është falas. Por ka një ekonomi që nuk ka kuptim për kapitalizmin. (Brad Shapcott) Aq shumë…