10 softuerë falas si zëvendësim për Microsoft Office

Përgatiti: Skender Mustafi Siç e dimë paketa e softuerëve për zyra ofruar nga Microsoft që njihet si Microsoft Office është paketë me pagesë. Një paketë e tillë, në internet nuk mund të gjendet e njëjtë, por softuerët bazë dhe më të rëndësishëm për veprimtarinë e përditshme siç janë Word, PowerPoint, Excel, janë të programuara nga kompani e grupe të ndryshme programuesish dhe ofrohen falas qoftë si aplikacione të cilat mund të instalohen në kompjuter, gjithashtu edhe si aplikacione të cilat mund të i shfrytëzoni në “Re” (Cloud Computin).  Lista e radhitur…

Çka është SQL?

Përgatiti: Skender Mustafi Hyrje SQL (shqiptohet, nga anglishtja, “es-kju-el”) është shkurtesë nga anglishtja Structured Query Language që në shqip përkthehet si Gjuha e Strukturuar e Kërkimit. SQL shfrytëzohet për komunikim me bazën e të dhënave të cilat mund të ruajnë, redaktojnë dhe të grisin të dhënat. SQL gjithashtu definohet edhe si sistem për menaxhimin relativ të bazave të të dhënave. Për herë të parë u paraqit nga Edgar F. Cood në vitin 1970 në punimin e tij shkencor  “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” (shqip: “Modeli Relativ…