Përshëndetje të nderuar ju dhe ne

Autor: Skender Mustafi Opinion mbi vetë shkrimin “Emri Zot, një flluskë përball emrit Allah” dhe komentet e tij tek llojani.info. Përshëndetje të nderuar ju dhe ne, po filloj me problemin e qasjes në temë, gjë e cila është e përhapur ndër shkruesit në gjuhën shqipe të cilët akoma nuk kanë mësuar mire nga shkruesit në gjuhën angleze ose gjermane (gjuhët tjera të mëdha nuk i kuptoj që të mund shkrimet t’i krahasoj.) Problemi bazë i shkronjësit shqiptar është shkrirja e mendimeve dhe qëndrimeve personale me faktet dhe mendimet, shkrimet, idetë…

Arti Islam: Muzika

Ndër artet e Islamit, këndimi i Kur’anit është më i rëndësishmi dhe më qendrori. Ai është arti i shenjtë suprem i Islamit. Arti i këndimit të Kur’anit sigurisht kombinohet në shumë kontekste me artin e shkrimit të Fjalës së Shenjtë dhe gjithashtu me recitimin e ndodhive e historive, që gjenden në aq shumë sure të Tekstit të Shenjtë.[15] Nuk mund të flitet për artin dhe spiritualitetin islam, e të mos shtrohet edhe çështja e muzikës, e cila nga pikëpamja shpirtërore është e një domethënieje madhore, jo thjesht në vetvete, por…