Përkujtojmë mësuesin, poetin, prozatorin dhe kritikun letrar Ibrahim Ibishi

Ibrahim Ibishi(1953-2010)

Shkruan: Shaban Cakolli Dy vjet më parë.në nëntorin e vitit 2010,u shua një emër në yjet e artit shqiptar,por mendja e tij e ndritur la emër të madh e të pashlyar në krijimtarinë tonë letrare. Ibrahim Ibishi ishte poet që rrëmbeu përjetshëm stinën e tij të jetës. Ishte në majat e shpërthimeve krijuese, në moshën e tij më të mirë. Me afërsinë njerëzore e shpirtërore, krijuese, me butësinë e njeriut të mirë të kësaj toke, me ndjeshmërinë e përhershme dhe ndërrimet e papritura të gjendjes shpirtërore, njësoj si vet stina…

Zoti, universi, natyra, apo si të duash quaje ….

Autor: Faton Azizi Është mjerim formulimi i një fjalie të tillë krahasuese, sidmos rritet shkalla e mjerimit kur kjo fjali thuhet me plot besim nga kuazi intelektualët. Universi, natyra , kosmosi etj. gjithë këto hyjnë nën emëruesin krijesa dhe asesi nuk i lejohet njeriut që të tërheq drejtëz krahasimi në mes krijesave dhe Krijuesit … Është temë tjetër që nëpërmjet krijesave të tilla , nëpërmjet harmonisë që ata funksionojnë , bukurisë që ngërthejnë , qëllimit të krijimit , apo mjeshtërisë së sendërtimit të tyre të krahasohen ose të mishërohen me…