Java Klasë: Leximi i një tekst dokumenti

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Autor: Skender Mustafi Në këtë artikull ju paraqesim metodën më të thjeshtë të leximit të një tekst dokumenti përmes një klase në Java. Kodi është i mbështetur nga JRE7 dhe biblioteka e mbajtur nga Java. /** * Importon klasët BufferedReader, FileReader dhe IOException nga Java biblioteka * @param args */ import java.io.BufferedReader; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; public class BufferedReaderExample { /** * Lexon tekstin brenda një .txt dokumenti * @param args */ public static void main(String[] args) { BufferedReader br = null; try { String sCurrentLine; // Përcaktoni URL-në ku gjendet…

Objects First with Java – Ushtrimi 1.9.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.7.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.6.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Java përmes BlueJ – Kapitulli I, zgjidhjet 10 – 20

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.