Fjalët e mia

Autor: Skender Mustafi Këto shënime janë realizuar për një periudhë më të gjatë edhe se një muaj duke ngërthyer në vete kohë dhe situata të ndryshme personale e shoqërore, kështu që në një moment të caktuar mund të duken interesante dhe të përshtatshme kurse në një moment tjetër ndoshta të tepruara dhe të pa përshtatshme, por vlerësoj se mirë është të i mbledh në një vend që të mos ngarendni të i gjeni nëpër vende të ndryshme. Shënimet janë postuar në formën origjinale të shkruar më parë. Unë nuk i frikohem…