Jusuf Islam (Ket Stivens): Si e pranova Islamin?

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 8 minuta E gjitha që do të them është ajo që tanimë e dini, të konfirmoj atë që tanimë e dini, porosinë e të Dërguarit (Paqja qoftë mbi të) ashtu siç u dha nga Zoti – fenë e vërtetë. Si qenie njerëzore na u është dhënë vetëdije dhe detyrë që na ka vendosur në krye të krijimit. Njeriu është krijuar për të qenë zëvendës i Zotit mbi Tokë dhe është me rëndësi të kuptojmë obligimin të shpëtojmë veten nga të gjitha iluzionet dhe të përgatitemi për jetën tjetër. Secili që humb këtë…