Antiglobalizimi

Shkarko punimin në PDF Univerziteti i Evropes Juglindore Shkup Fakulteti i Administratës Publike Lënda: Sociologjia Politike Tema : ”Antiglobalizimi” Punoi : Isa Avdullai Mentor : Ali Pajaziti Hyrje Para se të filloj që të shkruaj për Antiglobalizimin, do të kisha dashur që të shfrytëzoj dhe në pika të shkurta të shkruaj disa fjalë për globalizimin si nocion, që në vazhdim të kemi pasqyrë të qartë se kundër (anti) çkahit në të vërtet janë antiglobalistat. Globalizimi është term kuptimi i të cilit nuk është i qartë aq sa duhet, prandaj edhe…

Shkenca Islame: Shkencat shoqërore

Gjatë civilizimit Islam u bënë kontribute të dukshme në shkencat shoqërore. Abu al-Rayhan al-Biruni (973-1048) u përshkrua si “antropologu i parë”.[87] Ai shkroi studime të detajuara krahasuese në antropologjinë e njerëzve, religjioneve dhe kulturave të Lindjes së Mesme, Mesdheut dhe Azisë Jugore. Antropologjia e religjionit e Birunit ishte e mundëshme vetëm për skolastikët e zhytur thellë në traditën e kombeve.[170] Biruni u vlerësua nga shumë skolastikë myslimanë për antropologjinë e tijë islame.[171] Biruni gjithashtu shihet edhe si babai i indologjisë.[172] Al-Saghani (d. 990) shkroi disa nga komentet e hershme në…