150+ thënie mbi librin dhe leximin

Përgatiti, përktheu dhe përshtati: Skender Mustafi lexo me emrin e Zotit tënd, i Cili krijoi (gjithçka) (Kur’an, 96:1) Sot jemi dëshmitarë se po dominon elektronika, e me theks të veçantë interneti, kurse interesimi i leximit të librit gjithnjë e më shumë po zbehet. Ndoshta dikush këtë do ta arsyetonte me dinamikën e kohës, andaj këtë e quan lehtësi e përparim, por dikush do ta quante edhe djallëzi.  (Jusuf Zimeri) Të shkruash për leximin, pastaj të lexosh për ëmbëlsinë e leximit, vërtetë kjo të dhuron kënaqësi. (Iljasa Salihu) Jetojmë në kohën ku…

60+ thënie nga Albert Ajnshtajn (Albert Einstein)

Përktheu dhe përshtati: Skender Mustafi U jam falënderues atyre që më thanë jo. Për shkak të tyre po e bëj vetë. Ashtu siç zgjerohet rrethi i diturisë sonë njashtu edhe perimetri i errësirës që rrethon atë. Dituria e çka është nuk e hapë derën drejtë çfarë duhet të jetë. Dhurata e fantazisë ka pasur më shumë domethënie për mua se sa talenti im për të thithur dituri pozitive. Është arti suprem i mësuesit të ngjallë kënaqësi në shprehjen kreative dhe dituri. Imagjinata është më e rëndësishme se dituria. Imagjinata është…