Shqipëria – Fshehtësia e fundit e Evropës

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

Video materialet janë pjesë të një dokumentari të realizuar nga një televizion gjerman. Video materialet janë të përkthyera edhe në shqip përmes titrave.

Pjesa 1/3

Pjesa 2/3

Pjesa 3/3

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment