60 sekonda aventurë në ekonomi (video, anglisht)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë  

Lexo më shumë