Vlera e emrit të Web faqes

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 3 minuta Autor: Skender Mustafi Hyrje Në botë ekzistojnë vetëm me prapashtesat com, net, org, info, biz, us, mbi 119 milion emra faqesh (DomainTools, LLC 2011). Atëherë sa faqe ekzistojnë tërësisht? Mirë, themi se e kemi një numër, le të themi 3 miliardë faqe, atëherë ku është faqja që ju keni regjistruar? Unë po ju tregoj. Populli thotë:” Gjilpëra në kashtë.” Ajo që dua të ju them nuk është se ju duhet të tërhiqeni nga realizimi i qëllimit tuaj, por duhet të jeni të kujdesshëm duke përcaktuar synime të qarta dhe strategji…

Lexo më shumë