Si të konvertoj fotografinë në tekst (formati ASCII ose html)?

Përgatiti: Skender Mustafi Në internet mund të gjeni shumë faqe që ofrojnë shërbimin e konvertimit të fotove në tekst. Unë po u sjell tri faqe të cilat dallojnë nga njëra tjetra për nga shërbimi. Për më tepër në pjesën e poshtme kam sjell edhe disa faqe ku mund të gjeni ASCII interesante të përpunuara nga të tjerët.

Read More

HTML kodet e simboleve

Mështë janë të paraqitura html kodet përmes të cilëve mund të shkruhet simbole ose shkronja të caktuara. Ky është kompleti standard i ASCII simboleve,HTML emrav, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8879 Alfabeti Latin Nr. 1. ASCII Html numri Html emri Dec Hex Simboli 32 20   33 21 ! ! 34 22 “ " " 35 23 # # 36 24 $ $ 37 25 % % 38 26 & & & 39 27 ‘ ' 40 28 ( ( 41 29 ) ) 42 2A * * 43 2B…

Read More