Parandalo Autoplay tek mjetet si CD, DVD, USB, HDD …

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Përgatiti: Skender Mustafi Në ditët e sodit kompjuterët personal kanë mundësi të komunikojnë me lloje të ndryshme të mjeteve për të lexuar informacionet. Kështu tek kompjuterët më të ri mund të lexohen përveç mjeteve standarde si CD, DVD, USB, gjithashtu edhe lloje të ndryshme të kartelave drejtpërdrejtë.

Lexo më shumë