100 thënie nga Benxhamin Frenklin (Benjamin Franklin)

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 5 minuta Përgatiti, përktheu & përshtati: Skender Mustafi Benjamin Franklin (17 Janar, 1706 – 17 Prill, 1790) ishte zbulues, zhurnalistë, botues, diplomat dhe politikan amerikan. Investimi në dituri paguan interesin më të mirë. Pragu drejt tempullit të mençurisë është njohja e injorancës sonë. Fshatari mes dy avokatëve është sikur peshku mes dy macesh. Një perandori e madhe, si një torte e madhe, më së lehti dobësohet qosheve. Shtëpia nuk është vendbanim përveç nëse ka ushqim dhe ngrohtësi për mendjen edhe për trupin. Një kokëtrashë i edukuar është një kokëtrashë më i madh…

Lexo më shumë