Thënie mbi internetin

Interneti po bëhet sheshi i qytetit për fshatin global të së nesërmes. (Bill Gates) Interneti është biblioteka më e madhe botërore. Është vetëm se, të gjitha librat janë në dysheme. (John Allen Paulos) Interneti është vetëm një botë që kalon rreth shënimeve në një klasë. (Jon Stewart) Në ditët e sodit çdonjëri që nuk din të flasë anglisht dhe nuk është i aftë të përdorë internetin konsiderohet i prapambetur. (Al-Waleed bin Talal) Interneti nuk është falas. Por ka një ekonomi që nuk ka kuptim për kapitalizmin. (Brad Shapcott) Aq shumë…

Read More