Objects First with Java – Ushtrimi 1.6.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Lexo më shumë

Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Përgatiti: Skender Mustafi Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Lexo më shumë

Java përmes BlueJ – Kapitulli I, zgjidhjet 10 – 20

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Lexo më shumë

Java përmes BlueJ – Kapitulli I, ushtrimet 10 – 20

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 2 minuta Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu.

Lexo më shumë

BlueJ – Editues dhe kompilues për Java

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Autor: Skender Mustafi BlueJ është program kompjuterik për editim dhe kompilim të kodeve Java. Projekti BlueJ filloi të zhvillohet në universitetin Monash në vitin 1999 në Britaninë e Madhe nga ekipi programues në krye me profesorin universitar Michael Kölling. Ekipi kishte për qëllim realizimin e një projekti i cili do të lehtësojë të kuptuarit e programimit për fillestarët në programim me gjuhën programuese Java.

Lexo më shumë

Java përmes BlueJ – Hyrje

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë Që të jeni në gjendje të përcillni ushtrimet dhe zgjidhjen e tyre fillimisht duhet që të pajisni kompjuterin tuaj me programet e nevojshme të cilët për fat të mirë të gjithë janë falas. Shkarkoni dhe instaloni JDK versionin e ri tek faqje e kompanisë Oracle Inc. Këtu.

Lexo më shumë