Rritja e marketingut në celularë

Autor: Skender Mustafi Makretingu celular mori hov të madh këtë vit, 2011, nën ndikim të madh të suksesit të kompanive të mëdha si Apple me iPhone, iPoad Touch e iPad dhe Google me Android. Për këtë analizë do të marrim parasysh dhe të dhënat e sjella nga eksperti i marketingut Michael Fleischner (2011) nga “The Marketing Blog” dhe Pavel Webb (2011) nga “TextMagic” të cilët bënë një analizë mbi rrjedhat e përdorimit të mesazheve në celularë dhe marketingut celular gjatë vitit që po mbarojmë.

Read More

Marketingu në celularë

Autor: Skender Mustafi Hyrje Zhvillimi i teknologjisë në përgjithësi dhe përmirësimi i teknologjisë celulare me ç’rast u paraqit epoka e celularëve të mençur të ashtuquajtur “SmartPhones” (shqiptimi: Smartfons) ka ndikuar jo vetëm në përmirësimin e elementeve të komunikimit, por edhe në elemente tjera si në jetën shoqërore ashtu edhe në sferën e biznesit. Tanimë përmes celularëve të mençur të cilët janë të lidhur me rrjetet dhe strukturat teknologjike, mund të realizohen transaksione ekonomike, të transferohen të holla, të kontrollohen të hyrat/të dalat në kontot bankare etj. Një nga sferat në…

Read More